www.remuszko.pl Pan Bóg i cesarz

Pan Bóg i cesarz

Ja, niżej podpisany(a), jestem przeciwny(a)
wspomaganiu jakiejkolwiek działalności czysto religijnej przez budżet państwa

Można wyrazić swoje poparcie. Wpis będzie przesłany Stanisławowi Remuszce, który telefonicznie upewni się, że pod nadawcę nikt się nie podszywa. Następnie informacja o nowym sygnatariuszu - tylko imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania - zostanie dodana w porządku alfabetycznym do poniższej listy.

Imię i nazwisko:
Miejscowość zamieszkania (nie adres!):
Kraj zamieszkania (tylko wtedy, gdy nie Polska):
E-mail:
Telefon:

Lista sygnatariuszy

Kolejność według: nazwisk, miast, chronologii.

Liczba wpisów: 11

 • Waldemar AGATOWSKI, Toruń
 • Eugeniusz DANIELAK, Skalmierzyce
 • Dariusz DRELICH, Gliwice
 • Iwona DUMA, Warszawa
 • Sławomir GOŚCIŃSKI, Bydgoszcz
 • Feliks JEMAN, Kraków
 • Romana KOLARZOWA, Wiśniowa
 • Stanisław REMUSZKO, Warszawa
 • Robert ZAHORSKI, Szczecin
 • Ryszard ZARĘBA, Szczecin
 • Władysław ŁOCHYŃSKI, Poznań

Odwiedzono 4570 razy