www.remuszko.pl Pan Bóg i cesarz

Pan Bóg i cesarz

Ja, niżej podpisany(a), jestem przeciwny(a)
wspomaganiu jakiejkolwiek działalności czysto religijnej przez budżet państwa

Można wyrazić swoje poparcie. Wpis będzie przesłany Stanisławowi Remuszce, który telefonicznie upewni się, że pod nadawcę nikt się nie podszywa. Następnie informacja o nowym sygnatariuszu - tylko imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania - zostanie dodana w porządku alfabetycznym do poniższej listy.

Imię i nazwisko:
Miejscowość zamieszkania (nie adres!):
Kraj zamieszkania (tylko wtedy, gdy nie Polska):
E-mail:
Telefon:

Lista sygnatariuszy

Kolejność według: nazwisk, miast, chronologii.

Liczba wpisów: 11

 • Stanisław REMUSZKO, Warszawa
 • Robert ZAHORSKI, Szczecin
 • Waldemar AGATOWSKI, Toruń
 • Eugeniusz DANIELAK, Skalmierzyce
 • Dariusz DRELICH, Gliwice
 • Feliks JEMAN, Kraków
 • Sławomir GOŚCIŃSKI, Bydgoszcz
 • Ryszard ZARĘBA, Szczecin
 • Władysław ŁOCHYŃSKI, Poznań
 • Romana KOLARZOWA, Wiśniowa
 • Iwona DUMA, Warszawa

Odwiedzono 3061 razy