www.remuszko.pl sondaż

Euroankieta

Zapraszam do wypełnienia poniższej Euroankiety. Ma ona tylko 10 prostych pytań, więc zajmie Państwu najwyżej 2-3 minuty.

UWAGA: to nie jest zwyczajna anonimowa ankieta. Na jej końcu trzeba wpisać swoje dane (dane osoby ankietowanej): imię, nazwisko, prywatny adres e-mail oraz numer prywatnego telefonu. Te dane są tylko do mojej wiadomości - i tylko po to, abym mógł sprawdzić, czy pod ankietowanego(ą) nikt się nie podszywa. Publikowane będą TYLKO anonimowe dane zbiorcze (statystyki).

Pozdrawiam serdecznie i z respektem :-)

Stanisław Remuszko

P.S. Jeśli nie chce Pan(i) podawać tych danych, nie ma sensu wypełniać ankiety, ponieważ wtedy nie zostanie ona zapisana. Oczywiście ankietę można sobie najpierw obejrzeć i decyzję o jej wypełnieniu (= podaniu swoich danych) podjąć na końcu. Jeśli jednak ktoś na pewno pragnie pozostać anonimowy i chce sobie zaoszczędzić czas, może już teraz kliknąć tutaj.

1. W Unii Europejskiej trwa dyskusja nad opracowaniem i wprowadzeniem w życie wspólnego nadrzędnego prawa (zwanego roboczo Konstytucją Europejską), które obowiązywałoby wszystkie państwa członkowskie i ich obywateli. Czy ta sprawa w ogóle Pana(ią) obchodzi, czy jest Pan(i) tą sprawą w ogóle zainteresowany(a)?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

2. Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat rozwiązań proponowanych w ramach tej Konstytucji Europejskiej?
jestem poinformowany(a) wystarczająco
jestem poinformowany(a) niewystarczająco

3. Czy Polska powinna przynajmniej częściowo zrezygnować z własnej niepodległości po to, by stać się częścią Unii Europejskiej jako jednego wielkiego państwa?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania

4. Oto przykładowa lista niektórych cech narodowej niepodległości. Proszę wskazać te z nich, z których Pan(i) osobiście był(a)by gotowy(a) zrezygnować w ramach przekształceń Unii Europejskiej w jedno wielkie państwo:
pierwszeństwo polskiej konstytucji przed innym prawem
własna polityka zagraniczna Polski
wyłączność dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi
polskie obywatelstwo
polskie granice państwowe
polskie godło, barwy i hymn
polska złotówka jako waluta narodowa
polski język jako język urzędowy
nie zrezygnował(a)bym z żadnego z tych elementów

5. Projekt Konstytucji Europejskiej przewiduje możliwość wystąpienia danego państwa z Unii - w ciągu kilku lat i przy zachowaniu pewnych procedur. Czy taka możliwość wystąpienia powinna zależeć również od zgody pozostałych państw?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania

6. Czy w dyskusji na temat Konstytucji Europejskiej euroentuzjaści i eurosceptycy powinni mieć równy dostęp do publicznego radia i telewizji?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie mam zdania

7. Kto w Polsce powinien ostatecznie zadecydować o przyjęciu lub odrzuceniu Konstytucji Europejskiej?
władze państwa (parlament, prezydent,rząd)
sami obywatele poprzez referendum
nie mam zdania

8. Przed referendum w 1997 roku na temat przyjęcia lub odrzucenia projektu nowej polskiej konstytucji wszyscy obywatele otrzymali pocztą do domu bezpłatną broszurkę z tym dokumentem. Czy tak samo powinno być przed ewentualnym referendum na temat Konstytucji Europejskiej?
tak
nie
nie mam zdania

9. Gdyby referendum na temat Konstytucji Europejskiej odbywało się w najbliższą niedzielę - czy wziął(ęła)by Pan (i) w nim udział?
Na pewno tak
Chyba tak
Chyba nie
Na pewno nie
Jeszcze nie wiem

10. Jak by Pan(i) głosował(a)?
za przyjęciem tej Konstytucji
za odrzuceniem tej Konstytucji
jeszcze nie wiem

Imię i nazwisko:
Miejscowość zamieszkania (nie adres!):
Kraj zamieszkania (wpisać jeśli nie Polska):
Prywatny e-mail:
Prywatny telefon (najlepiej stacjonarny):


Odwiedzono 2163 razy