www.remuszko.pl Decyzja

...Za dwa dni, 11 listopada, Polska będzie obchodzić 89. rocznicę odzyskania niepodległości. To dzień naszego triumfu, to dzień naszej radości. Ale dzisiaj, dwa dni przed tym wielkim świętem, chciałbym, żebyśmy się skupili na tych, których pamięć przez dziesiątki lat była tu, na tej ziemi, zakazana: nad ofiarami ludobójstwa w Katyniu, Miednoje, Charkowie i, jak przed chwilą powiedziano, w wielu innych miejscach. Pochylmy się nad tysiącami polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, służby więziennej i urzędników państwowych, którzy zostali wtedy zamordowani wskutek decyzji zbrodniczego reżimu. Mocą mojej decyzji, w ramach obowiązków przewidzianych przez Konstytucję, mocą decyzji pana ministra Obrony Narodowej, wszyscy oficerowie i funkcjonariusze zamordowani w Katyniu zostaną awansowani o jeden stopień. Można powiedzieć, że dzisiaj, po przeszło 67 latach, ten akt nie ma już znaczenia, ale myślę, że byłaby to pomyłka. Ten akt, to akt pamięci, akt pamięci w stosunku do naszych bohaterów, w stosunku do ich rodzin i przede wszystkich w stosunku do całego naszego narodu.

To nie jest wyraz odwetu, lecz akt pamięci. Pamięć historyczna jest potrzebna naszemu narodowi. Polsce potrzebna jest pamięć o tych, którzy o nią walczyli, bo Polska odrodziła się z walki w roku 1918, obroniła swoją niepodległość w roku 1920, walczyła w latach 1939-45 w II wojnie światowej, a naród polski stawiał opór komunizmowi przez prawie 45 lat jego rządów. I to z tej walki, zbrojnej i pokojowej, zrodziła się wolna Polska. Ci wszyscy, którzy sądzą inaczej, mylą się. Odwaga, determinacja, przywiązanie do Ojczyzny, pozostają w naszym kraju najwyższymi wartościami. Bez nich nie ma Polski, bez nich silnej i niepodległej Polski nie będzie. Niech to, co stanie się za chwilę, co będzie działo się jutro, czyli ów symboliczny akt awansu, będzie aktem naszej narodowej pamięci. Pamięci wobec bohaterów...

Powrót