www.remuszko.pl Krwiopijcy

Krwiopijcy

To jest zabawa myślowa (spekulacja, eksperyment) oparta na trzech założeniach: (1) mamy na chwilę Moc, ale potem obowiązuje (2) logika i (3) rzeczywistość.

Używając Mocy, jednym pstryknięciem likwidujemy na całej kuli ziemskiej krwiopijcze insekty (komary, gzy etc.).

Zadanie: na kilku stronach znormalizowanego maszynopisu (maksimum 10 000 znaków?) opisać i uzasadnić w sposób zrozumiały dla maturzysty bliższe i dalsze główne przyrodnicze skutki takiej operacji, zwłaszcza z ewentualnymi odniesieniami do człowieka (wersje skrajne: nic versus koniec świata)

Oceny prac dokona i najlepszą pracę wskaże Dostojne Jury, w którym życzliwie zgodzili się zasiąść: pani profesor Magdalena Fikus (IBB PAN), pan doktor Marcin Ryszkiewicz (Muzeum Ziemi) i pan profesor Jan Szyszko (SGGW).

Autor najlepszej pracy dostanie ode mnie nagrodę w postaci 1000 złotych oraz butelkę pysznego wytrawnego czerwonego kalifornijskiego wina (cabernet sauvignon serii „Turning Leaf”).

Konkurs będzie nierozstrzygnięty, jeśli Jury uzna, że żadna praca nie spełnia warunków zadania.

Udział w konkursie mogą wziąć jedynie studenci (z wyłączeniem pierwszego i ostatniego roku).

Prace nadsyłać można między 1 sierpnia a 31 października 2010. Ogłoszenie wyników nastąpi przed Bożym Narodzeniem 2010.

Za prawdziwość powyższych informacji poręczam własnym nazwiskiem.

Stanisław Remuszko

P.S. Będę wdzięczny za wszelkie roztropne uwagi i propozycje, dzięki którym konkurs mógłby zyskać na formalnej poprawności i merytorycznej atrakcyjności: 0-22 641-7190, 0-504 830-131,

Odwiedzono 3912 razy