www.remuszko.pl Notatnik

Uwaga: zły człowiek!

Urodzonego w roku 1950 i zamieszkałego w Warszawie Krzysztofa Łozińskiego - taternicko-himalajskiego kungfukaratemistrza, zwanego Łozą lub CWR (Ciosem Wibrującej Ręki) - uważam za złego człowieka w ogóle, w szczególności zaś za kłamcę, mitomana, psychopatę i niewiarygodnego dziennikarza.

Stanisław Remuszko

Warszawa, Boże Narodzenie '2008

Odwiedzono 3736 razy