www.remuszko.pl lustracja dziennikarzy

Szanowni Państwo,

Po pierwsze, tu jest lista dziennikarzy, którzy NIE TERAZ, lecz DAWNO (patrz: chronologia) mieli odwagę podpisać się na mojej stronie www pod postulatem lustracji środowiska dziennikarskiego. Tu nadal można się podpisać.

Po drugie, tu są również głośne apele o lustrację dziennikarzy z roku 1996 i 1999 - a także mój list "w sprawie", którego druku odmówiła redakcja "Rzeczpospolitej" w maju 2006 roku. Jest wreszcie mój iście wieszczy artykuł "Lustracji dziennikarzy nie będzie", zamieszczony prawie dwa lata temu w "Gazecie Polskiej". Dokumenty te cytuję podług książki "Gazeta Wyborcza. Początki i okolice", wydanie III, str. 158 i 199-200 oraz 261-265 (więcej: www.remuszko.pl/gw).

Po trzecie wreszcie: na samym dole jest także lista DZISIEJSZYCH (stan na niedzielę 13 maja 2007; liczbowo 7:1) prolustratorów (wg "Rzeczpospolitej") oraz antylustratorów (wg "Gazety Wyborczej"). Jeśli ktoś został pominięty lub przeinaczony - proszę o uwagi:

Ciekawej lektury:-)

Stanisław Remuszko

Dalej

Linki
Lustracja środowiska akademickiego
Apel studentów

Odwiedzono 2660 razy