www.remuszko.pl lustracja dziennikarzy

Archiwum prywatne, 1996

Dziennikarze do lustracji

Przypominając o wielkim wpływie gazet, radia i telewizji na kształtowanie się świadomości społeczeństwa oraz mając na względzie opiniotwórczo-kontrolną rolę środków masowego przekazu w budowie młodej polskiej demokracji - my, niżej podpisani, zwracamy się do pracującego nad ustawą lustracyjną Sejmu RP o włączenie dziennikarzy do kategorii osób podlegających lustracji.

Pod powyższym apelem, złożonym w Sejmie 18 października 1996 roku, podpisało się 31 następujących dziennikarzy, publicystów i wydawców: Teresa Bochwic, Mirosław Chojecki, Bogdan Chrabota, Erazm Ciołek, Krzysztof Czabański, Jan Dworak, Tadeusz Fredro-Boniecki, Andrzej Gelberg, Wojciech Giełżyński, Maciej Iłowiecki, Andrzej Jeleński, Jakub Karpiński, Tomasz Lis, Maciej Łętowski, Maciej Łukasiewicz, Marek Markiewicz, Jacek Maziarski, Stanisław Michalkiewicz, Grzegorz Miecugow, Jacek Moskwa, Maciej Orłoś, Jan Polkowski, Stanisław Remuszko, Wojciech Reszczyński, Piotr Semka, Radek Sikorski, Maciej Strzembosz, Andrzej Urbański, Wiesław Walendziak, Rafał A. Ziemkiewicz i Małgorzata Ziętkiewicz.

Powrót do strony głównej

Odwiedzono 3979 razy