www.remuszko.pl Małżeństwa homoseksualne

Małżeństwa homoseksualne

Ja, niżej podpisany(a), jestem przeciwny temu, aby dwie kobiety lub dwaj mężczyźni
mieli ustawowe prawo do takiego samego związku
jak małżeństwo kobiety i mężczyzny.

Można wyrazić swoje poparcie. Wpis będzie przesłany Stanisławowi Remuszce, który telefonicznie upewni się, że pod nadawcę nikt się nie podszywa. Następnie informacja o nowym sygnatariuszu - tylko imię, nazwisko oraz nazwa miejscowości zamieszkania - zostanie dodana w porządku alfabetycznym do poniższej listy.

Imię i nazwisko:
Miejscowość zamieszkania (nie adres!):
Kraj zamieszkania (tylko wtedy, gdy nie Polska):
E-mail:
Telefon:

Lista sygnatariuszy

Kolejność według: nazwisk, miast, chronologii.

Liczba wpisów: 21

 • Andrzej BANAŚ, Ottawa, Kanada
 • Tadeusz CYBULSKI, Des Plaines, USA
 • Eugeniusz DANIELAK, Skalmierzyce
 • Zygmunt FALENCZYK, Monachiumn, Niemcy
 • Zenon GAJDA, Aleksandrówka
 • Sławomir GOŚCIŃSKI, Bydgoszcz
 • Elżbieta JANIK, Częstochowa
 • Janusz KRASUSKI, Biała Podlaska
 • Jerzy MOZRZYMAS, Wrocław
 • Olga MŁYNARCZYK, Częstochowa
 • Maciej PARKITNY, Wrocław
 • Iga PAWŁOWSKA, Łódź
 • Antoni POL, Jędrzejów
 • Bożena RACŁAWSKA, Wrocław
 • Stanisław REMUSZKO, Warszawa
 • Dorota ROGULKA, Częstochowa
 • Zbigniew STAWSKI, Gdynia
 • Grażyna STĘPNIEWSKA, Warszawa
 • Tadeusz SZAFRANKOWSKI, Białystok
 • Michał WOJCIECHOWSKI, Bydgoszcz
 • Władysław ŁOCHYŃSKI, Poznań

Odwiedzono 3458 razy