www.remuszko.pl Moja opinia

Moja opinia

Trwaj przymiarki do takiej zmiany polskiej Ustawy Zasadniczej, by chronia ona ludzkie ycie "od poczcia do naturalnej mierci". W praktyce oznaczaoby to absolutny zakaz aborcji oraz absolutny zakaz eutanazji - bez wzgldu na najbardziej nawet dramatyczne okolicznoci.

W swoim sumieniu i rozumie starannie rozwayem t donios spraw i pragn publicznie owiadczy - jako czowiek i obywatel - e takim zmianom w Konstytucji RP jestem gboko przeciwny.

Uwaam rwnie, e ewentualne konstytucyjne zmiany tej rangi powinny by zatwierdzane (odrzucane) przez Nard w drodze referendum.

Stanisaw Remuszko

Warszawa, 16 marca 2007

P.S. 13 kwietnia 2007. Sejm szczliwie odrzuci wszystko, co byo do odrzucenia.

Odwiedzono 2898 razy