www.remuszko.pl Świątynia
pierwsza strona

Opatrzność Boża

Szanowni Państwo,

Przygotowałem do druku (i mam już egzemplarze sygnalne) niewielki tomik, liczącą niespełna sto stron kolorową dokumentalno-publicystyczną broszurkę, która opowiada o...

Ano właśnie! Trochę niżej zamieszczam reprodukcję okładki oraz wstęp i zakończenie („Tło” i „Posłowie”) tej książeczki. Jeśli taki jej zwięzły opis spotka się z Państwa zainteresowaniem, uprzejmie proszę wypełnić formularz. Gdy uzbieram przynajmniej 100 zamówień – natychmiast wydrukuję pierwszy nakład i wyślę Państwu do domu. Jeżeli zaś nie znajdzie się tylu chętnych – cóż, niech ten mały wydawniczy projekt poczeka w szufladzie na lepsze czasy...

W Nowym Roku, a też i z okazji zbliżających się własnych LXII urodzin (30 stycznia 2010), przesyłam Uroczym Czytelniczkom ucałowania rączek, Dzielnym Czytelnikom mocne uściski dłoni, wszystkim zaś Szlachetnym Państwu – szczere, dobre i serdeczne życzenia :-)

Stanisław Remuszko

P.S. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej – proszę pisać papierowo lub internetowo albo dzwonić: Dunikowskiego 8, 02-784 Warszawa, , (+22) 641-7190, (+504) 830-131

Szanowni Państwo, to poniżej nie jest Państwa zamówieniem, lecz tylko jego wstępną zapowiedzią. Gdy sprawa druku stanie się aktualna – osobiście skontaktuję się z Państwem, aby się upewnić, czy nadal mają Państwo wiadomą ochotę, i dopiero wtedy poproszę o podanie adresu, pod który książka ma być wysłana.

Stanisław Remuszko

Formularz (nie zamówienie)

Imię i nazwisko:
Miejscowość (nie adres!):
e-mail:
liczba egzemplarzy:

pierwsza strona
druga strona
pierwsza strona
druga strona

Formularz (nie zamówienie)

Imię i nazwisko:
Miejscowość (nie adres!):
e-mail:
liczba egzemplarzy:

ostatnia strona