www.remuszko.pl Czynnik

Gotowa do druku nota przekazana Tomkowi Burskiemu
drugiego dnia wydawania „Gazety Wyborczej” –
9 maja 1989.

Dlaczego ten tekścik

niewątpliwie oryginalny, wnoszący nową, rzeczową wiedzę o stanie wojennym –

został przez redakcję odrzucony, do dziś nie mam pojęcia.
XXX rocznica stanu wojennego


Czynnik pozaekonomiczny”


W świetle ustaleń Okrągłego Stołu, ponownie aktualnym problemem staje się liczba osób wyrzuconych z pracy w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Ciekawe rozważania na ten temat zamieścił Tadeusz Tuora w elitarnym, niskonakładowym „Przeglądzie Organizacji” (nr 3/83):

Spadek zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej wyniósł w styczniu 1982 roku w stosunku do grudnia 1981 roku około 400 000 osób (...), co stanowi ewenement, gdyż dotychczas największy skok zatrudnienia Z KWARTAŁU NA KWARTAŁ wyniósł niecałe 120 000 (...). Tak silnego spadku nie da się wyjaśnić ani wzmożonymi odejściami na wcześniejsze emerytury, ani tym bardziej redukcjami pracowników z uwagi na reformę gospodarczą. Wynika stąd, że styczniowy spadek zatrudnienia był w poważnej mierze następstwem ingerencji czynnika pozaekonomicznego.

Za przemycenie przez cenzurę owego „czynnika pozaekonomicznego” pan Tuora w pełni zasłużył na tytuł Wielkiego Eufemisty 1983 roku! Wracając zaś do sprawy: autor nie podaje, jaki był wtedy rekord skoku zatrudnienia Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. Przyjmijmy ostrożnie, iż stanowił on połowę największego wówczas skoku z kwartału na kwartał, czyli 60 000 osób. Jeśli teraz odejmiemy tę liczbę od przytoczonych 400 000 – okaże się, że dla pacyfikacji pracowniczych nastrojów trzeba było niemal z dnia na dzień przenieść na bruk około 340 000 ludzi.

Jeśli ktoś wykaże nam błąd – chętnie sprostujemy te rachunki.

STAP

*          *          *

Tekst znajduje się na stronie 26 trzeciego wydania książki „Gazeta Wyborcza. Początki i okolice”, którą można kupić

ALBO w sławnej warszawskiej księgarni „Prus
przy Krakowskim Przedmieściu (naprzeciw Uniwersytetu),

ALBO u autora

Odwiedzono 455 razy