www.remuszko.pl TO


Ursynów, 27 stycznia 2008


Towarzystwo Obserwatoryjne

(deklaracja wstępna)

Poruszeni wstrząsającą i proroczą (?) opowieścią pana Stanisława Remuszki, usłyszaną odeń w jego własnym domu dziś podczas uroczystego podwieczorku jubileuszowego (patrz: wwwremuszkopl/lx) - my, niżej podpisani, zakładamy niniejszym Towarzystwo Obserwatoryjne, które za jedyny cel stawia sobie baczniejsze przyglądanie się wydarzeniom zapowiadanym na najbliższe pół, a może tylko ćwierć wieku przez pana Joela Garreau w jego książce p.t. „Radykalna ewolucja”.

Jako ludzie romantyczni i ciekawi świata oraz jako umysły młode i świeże (nie wydeptane), przystępujemy do tej mentalnej przygody po kieliszku hiszpańskiego półwytrawnego szampana „Codorniu” ‘2004 w dobrej tradycji starożytnych Argonautów (a też i Bilba Bagginsa, gdy ten dał się namówić Thorinowi i jego krasnoludzkiej bandzie na wiadomą Wyprawę). Zarazem, posiadłszy umiejętność rachunków i zdyscyplinowanego myślenia, oraz wiedząc co nieco o fantazji Dostojnego Jubilata, traktujemy jego zachwyconą relację z należną personalną rezerwą i uogólnionym sceptycyzmem.

Nie znamy drogi i nie wiemy, dokąd zajdziemy. Ale nie oczekujemy od Towarzystwa nagrody innej niż częściowe przynajmniej zaspokojenie głodu, o którym pan Stanisław Remuszko tak oto przed kilkunastu laty pisał do pana Stanisława Lema: (Panu i mi) właściwa jest tylko jedna cecha wspólna, jakkolwiek rozwinięta na niejednakowych poziomach. Jest nią ciekawość, czysto intelektualna, jasna, zimna, zachłanna, której nic nie może poskromić...

Powyższa deklaracja ma charakter prowizorki i utraci ważność dla tego Sygnatariusza, który jej nie podtrzyma przed nadejściem wiosny ‘2008 na spotkaniu TO zwołanym przez Dziadka Posadowicza (S.R.) w miejscu i czasie ustalonym z nami (Ojcami-Fundatorami). Obligujemy się do jednego: przed spotkaniem przeczytamy rzeczoną książkę, a przynajmniej jej pierwsze 90 stron.Wydrukowano i atramentem podpisano w pięciu numerowanych egzemplarzach


Nr = =


*          *          *

Towarzystwo Obserwatoryjne liczy obecnie pięcioro członków-założycieli. Pierwszym obowiązkiem członka TO jest przyglądanie się interesującym nas wydarzeniom oraz wysyłanie pozostałym członkom linków do wiadomości o takich wydarzeniach. Drugim obowiązkiem członka TO jest osobisty realny udział w spotkaniach organizacyjnych, które w formie wystawnych dyskursywnych biesiad odbywają się na koszt Dziada Posadowicza w jego warszawskim domu - nie częściej niż raz na kwartał i nie rzadziej niż raz na pół roku, Aby zostać członkiem TO, trzeba zdać niżej zamieszczony test (głównie ze znajomości pierwszych 90 stron książki) oraz mieć rekomendację dwóch członków TO. Książka jest dostępna u Prószyńskiego za sześć złotych z groszami pod http://www.kkkk.pl/fiszka,40357.html

Więcej:   Patrz także:  http://forum.lem.pl/index.php?topic=645.0

Stanisław Remuszko
Dziad Posadowicz


Recenzja "Wiedzy i Życia"

*          *          *

Test

1. Co oznacz skrót GRIN?

........................................................................................................................

2. Co robi DARPA (proszę określić zwięźle własnymi słowami).................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. W którym roku Moore odkrył swoje prawo? ...........................................

4. Od mniej więcej ilu lat w niektórych (najbardziej rozwiniętych) krajach są w praktycznym użyciu tabletki-kamery M2A (Mouth To Anus)?

mniej niż 5        5-10        10-15        ponad 15

5. Ile mniej więcej czasu zajmie "zajście osobliwości" – w skrajnym przypadku - wedle profesora Vinge?

100miesięcy        100 dni        100 godzin        100 sekund

6. Który ze scenariuszy - Raj - Piekło - Triumf - wydaje się Panu(i) najbardziej prawdopodobny? .......................................................................

7. Kiedy, Pana(i) zdaniem, do powszechnego użytku wejdzie wydawanie komputerowi poleceń głosem (na takim "poziomie intelektualnym", na jakim dziś posługujemy się oknami, ikonami, klawiaturą i myszą)?

w ciągu 5 lat        5-10 lat        10-15 lat        ponad 15 lat

8. Ile lat temu (mniej więcej) słowo "komputer" jeszcze nie istniało? 

20        30        40        50        60

9. Ile lat będzie Pan(i) żył(a)? (proszę wpisać liczbę) .................................

10. Czy w ciągu najbliższego ćwierćwiecza dojdzie (tak-nie) do masowego wymierania ludzi (bez względu na przyczynę)? Za minimalną masowość uznajmy poziom przyrostu naturalnego, który, przyjmijmy, wynosi dziś około 1% .......................................................................................................

Odwiedzono 6224 razy