www.remuszko.pl Zeszyt dwudziestoczterokartkowy
Książka dostępna tylko w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Jagiellońskiej.