www.remuszko.pl Zeszyt pięćdziesięciokartkowy
Książka dostępna tylko w Bibliotece Narodowej i w Bibliotece Jagiellońskiej.